Plotse Hartstilstand in Limburg

750 keer per jaar, dus ca. 2 keer per dag (!) krijgt iemand in Limburg een plotse hartstilstand. In 84% van de gevallen gebeurt dit thuis, waarbij ca. 75% van de slachtoffers dit niet overleeft. 

Wat is nodig om deze cijfers naar beneden te krijgen:

  • Meer mensen die kunnen reanimeren
  • Hoger aantal AED's in de wijk
  • Meer onderzoek naar plotse hartstilstand; zowel de genetische vorm als de vorm waarbij een hartstilstand ontstaat door dichtslibben van de kransslagaders.