Help Patrick geld in te zamelen voor onderzoek plotse hartstilstand!

van totaal € 2.000 (71%)

Patrick kreeg in oktober 2018 thuis een plotse hartstilstand in bijzijn van zijn twee zoons en zijn echtgenote. Door kordaat handelen van zijn familie is hij gered. Dit ging letterlijk niet zonder ‘slag of stoot’. Patrick werd 50 minuten gereanimeerd en kreeg 18 shocks. Het gaat nu goed met hem, maar de impact was groot. Zijn beide zonen wilde absoluut leren reanimeren. Mogelijk is er sprake van een erfelijke aandoening, Patrick heeft een ICD gekregen en heeft zijn leven weer opgepakt.