Help Twan geld in te zamelen voor onderzoek naar plotse hartstilstand

from €2.000 (51%)

Twan kreeg 10 jaar geleden, kort na zijn pensionering als hoogleraar Staatsrecht een hartstilstand tijdens het beoefenen van zijn sport ‘badminton’. Door adequaat handelen van zijn sportmaten en de beschikbaarheid van een AED werd Twan gered en kwam uit zijn hartstilstand voordat de ziekenwagen arriveerde. Na een open hart operatie en revalidatie is Twan weer redelijk snel begonnen met zijn sport en heeft hij ook zijn wetenschappelijk werd kunnen voortzetten. Badminton is nog altijd zijn sport.