Help Nicole geld in te zamelen voor onderzoek plotse hartstilstand!

Tijdens Loop met je dokter 2017 kreeg Nicole Sipers-Helgers een hartstilstand en werd gereanimeerd door haar cardioloog Paul Volders. Nicole heeft een genetisch hartdefect. Help Nicole geld in te zamelen voor onderzoek in het Maastricht UMC+ naar haar - en andere - genetische hartaandoeningen.